Spring til indhold

Særlig dokumentation §84

Yderligere krav til dokumentation for §84

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

For ansøgninger om hjælp til børns forsørgelse skal du dokumentere:

 

  • Dødsattest på forældremyndighedsindehaver(e)
  • At du har fået forældremyndigheden. Dokumentationen fås i Familieretshuset
  • Barnets indtægter, f.eks. formue, ordinært, ekstra eller særligt børnetilskud, arbejdsindtægt eller lignende.(Børnefamilieydelse er ikke en indtægt.)
  • Barnets udgifter, f.eks. institutionsplads eller andet
  • At du ikke har forsørgelsespligt 

Du behøver ikke dokumentere dine egne indtægter, udgifter og formue for at søge denne ydelse.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen