Spring til indhold

Særlig dokumentation §83

Yderligere krav til dokumentation for §83

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

For ansøgninger om hjælp til samvær skal du dokumentere:

  • Samværets omfang ved samværsresolution, skriftlig aftale om samvær mellem forældrene eller samtykke til at kontakte bopælsforælder om samvær (Brug en kopi af en samværsresolution eller en skriftlig aftale indgået mellem forældrene
  • Begrundelse for det ansøgte
  • Udgiften til det ansøgte, f.eks. kvitteringer, billetter eller lignende
  • Præcisering af evt. udgifter til transport, f.eks. ved oplysninger om transportform og dokumentation for pris
  • Præcisering af evt. udgifter til aktiviteter, f.eks. sted, dato og tidspunkt for aktivitet samt prisen for voksen og barn

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen