Spring til indhold

Kørekort til nye kategorier

Hvis du ønsker at udvide dit kørekort til at gælde flere kategorier, skal du starte med at kontakte en kørelærer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kørelæreren udleverer det ansøgningsskema, der skal bruges og vejleder dig om hvilke dokumenter, du skal medbringe for at erhverve kørekortet.

 

Kørelæreren vejleder dig også om det forløb, du skal igennem og hvornår du kan forvente at komme til prøve.

By- og Kulturforvaltningen