Spring til indhold

Frikommuneforsøg med obligatorisk Digital Post

Forældre med børn under 18 år og ejendomsejere deltager i frikommuneforsøg med obligatorisk Digital Post fra 1. april 2014.

OBS: PR. 1. NOVEMBER 2014 BLEV DIGITAL POST OBLIGATORISK FOR ALLE LANDET OVER.

 

Hvad er formålet med frikommuneforsøget?

- at få erfaringer med indførsel af obligatorisk Digital Post forud for den nationale overgang til obligatorisk Digital Post
- at flytte skattekroner fra papir, kuverter og porto til udvikling af velfærd.

Hvem er omfattet af forsøget og hvordan får de besked?
Omfattet er ejendomsejere og forældre med børn under 18 år bosiddende i Odense Kommune.
Der er i starten af marts sendt et underretningsbrev til samtlige borgere omfattet af forsøget.
Til borgere, der ikke var tilmeldt eller kun delvist tilmeldt Digital Post er der sendt et brev med en vejledning om hvordan man opretter sig og hvor man kan få yderligere hjælp. 
Til borgere, der var fuldt tilmeldt Digital Post er der sendt et orienteringsbrev.

Kan man blive fritaget for obligatorisk Digital Post?

Ja, hvis man er berettiget til det. Læs mere herom på siden Fritagelse for obligatorisk Digital Post.

Hvordan er frikommuneforsøget besluttet?

Frikommuneforsøget med obligatorisk Digital Post blev - sammen med andre forslag til forsøg inden for temaet digitalisering - behandlet i Økonomiudvalget og byrådet forår/forsommer 2013. Processen og beslutningen fremgår af de respektive dagsordner og referater, der er tilgængelig på kommunens hjemmeside www.odense.dk.

Her et kort resume af den lokalpolitiske proces:
Økonomiudvalget 24. april 2013, pkt. 5 Samarbejde med regeringen om frikommune ...
Økonomiudvalget 19. juni 2013, pkt. 14 Samarbejde med regeringen om frikommune ...
Byrådet 26. juni 2013, pkt. 14 Samarbejde med regeringen om frikommune ...
Forud for Økonomiudvalgets og byrådets endelige vedtagelse af frikommuneforsøgene i juni 2013 var forslagene til høring hos lokale råd.

Hvad er det juridiske grundlag?

Frikommuneloven (juni 2012 + med senere tilføjelser)
Lov om Offentlig Digital Post (juni 2012)
Ikrafttrædelsesbekendtgørelse for borgere (dec. 2013)
Fritagelsesbekendtgørelse (dec. 2013)
Forsøgsbekendtgørelse (feb. 2014)

Borgmesterforvaltningen