Spring til indhold

Beboerindskudslån - Oplysningsskema

Hvis du flytter i almen bolig og boligen er beliggende i Odense kommune, kan du søge kommunen om lån til indskud.

Du skal udfylde selvbetjeningsløsningen beboerindskudslån og oplysningsskemaet i den grønne boks. Vær opmærksom på, at du skal udfylde begge dele for at søge om beboerindskudslån.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden på ansøgning om boligindskudslån er op til 14 dage fra´, at ansøgningen er modtaget i Odense Kommune. 

Vejledning til ansøgning om beboerindskudslån:

For at ansøgningsskemaet kan behandles, skal følgende være i orden:

- Alle punkter på ansøgningsskemaet skal være udfyldt

- Der skal vedlægges dokumentation/opgørelser for indtægter og udgifter

- Der skal vedlægges dokumentation for det, der ansøges om (f.eks. boligtilbud eller lejekontrakt mv.)

- Der skal skrives en begrundelse for ansøgningen (udover den økonomiske begrundelse)

Er ovenstående ikke opfyldt, vil ansøgningen blive returneret.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du møde personligt op eller ringe til os.


Vil du vide mere

Læs om beboerindskudslån på borger.dk
Boligstøtte, beregn og ansøg
Meld flytning

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen