Spring til indhold

Flyttehjælp i Solbakken/Rising

Tilbud om tilskud til flyttehjælp for beboere som i 2019 eller 2020 er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer og som bor i Riisingsparken, Solbakken, Påskeløkken eller Smedeløkken.

Hvorfor?

Flyttehjælpen giver dig mulighed for at få en ny start i et andet område i Odense Kommune. Baggrunden for flyttehjælpen er, at Odense Kommune og boligorganisationerne ønsker at skabe en mere hensigtsmæssig beboersammensætning i boligområdet og samtidig undgå at boligafdelingerne Riisingsparken, Solbakken, Påskeløkken og Smedeløkken ender på regeringens hårde ghettoliste med risiko for, at der skal rives boliger ned. 

 

Hvordan?

Er du interesseret i at flytte til en anden almen bolig i Odense Kommune, så kontakt Jan i BoligSocialt Hus på tlf. 2035 1430 eller skriv til jjs@boligsocialthus.dk
Jan kan hjælpe dig med ansøgningsskema og hvilken dokumentation, der er brug for. Du kan også læse mere i retningslinjerne for flyttehjælpen.

 

Hvornår?

Hurtigst muligt, og du skal være fraflyttet inden udgangen af 2020.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen