Spring til indhold

Fortrin for selvforsørgende

Søger du en almen bolig, skal du være opmærksom på, om du måske kan få fortrin som selvforsørgende.

Der må forventes ventetid på boliger, selvom man lever op til kravene om at få fortrin.

 

Odense Kommune har indgået aftaler med Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab og Odense Boligselskab om fleksibel udlejning til følgende afdelinger:

 • Civica afd. 1, 2, 6 og 7 og FAB afd. 51 (Højstrupvej-kvarteret)
 • Civica afd. 13, 14, 315 og 318 og FAB afd. 15, 16 og 22 (Vollsmose) - (for afd. 16 og 22 gælder udelukkende kriteriet om at være selvforsynende)
 • Civica afd. 15 og 322 og FAB afd. 17 (Kertemindevej-kvarteret) - (for afd. 17 gælder kriteriet om at være selvforsynende, ikke at være dømt samt uddannelsesniveau)
 • Civica afd. 304 og 311, FAB afd. 61 og OBO afd. 2 (Risingkvarteret)
 • Civica afd. 310 og 320 (Ejerslykke)
 • FAB afd. 34, 35 og 37 (Korsløkken)
 • OBO afd. 3 (Skjoldsparken) - Her er det alene kriteriet om selvforsørgelse, der er gældende
 • OBO afd. 4 (Stærmosegården)


For samtlige ovenstående afdelinger skal ansøgere og hele deres husstand opfylde kriterierne for at opnå fortrinsret til at flytte ind:

 • Ikke dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer i indeværende eller foregående to kalenderår (dette krav gælder ikke Civica afd. 15, 322, 310 og 320)
 • Ansøgere mellem 18 og 65 år skal være selvforsørgende, hvilket i denne sammenhæng betyder:
  • Lønmodtagere uden supplerende offentlig forsørgelse, men uden minimumstimetal.
  • Selvstændige
  • Feriedagpengemodtagere
  • Barselsdagpenge (fra beskæftigelse)
  • Sygedagpengemodtagere (mindre end 8 uger og i beskæftigelse)
  • I flexjob
  • Flexydelsesmodtagere
  • Efterlønsmodtagere
  • Indskrevet på SU-berettiget uddannelse og ikke modtagere af anden offentlig forsørgelse end SU.
 • Ansøgere over 65 år betragtes som selvforsørgende.  
 • Ansøgere mellem 30 og 60 år som har færdiggjort en godkendt uddannelse over grundskoleniveau
 • For Civica afd. 304 og 311, OBO afd. 2 samt FAB afd. 15, 34, 35, 37 og 61 gælder yderligere
  • Indkomsten skal være over 55% af den gennemsnitlige bruttoindkomst i regionen for tilsvarende gruppe, pt. 17.650 kr. pr. måned, gældende for ansøger mellem 15 og 65 år. Dette krav gælder dog ikke studerende og uddannelsessøgende.
 • For OBO afd. 2 gælder yderligere
  • I to-rums lejligheder gives fortrinsret til studerende på en SU-berettiget uddannelse. 

Formålet med aftalerne er at sikre at afdelingerne løftes ud af Folketingets liste over udsatte boligområder. Ansøgere der ikke modtager offentlige ydelser, har derfor fortrin til at få tildelt en bolig. 
Med aftalen gives fortrin efter præcist de samme kriterier som indgår i Folketingets regler om ”kombineret udlejning”. Udlejningen administreres fortsat af boligorganisationerne.

 

Endvidere kræver FAB at ansøgere til en bolig i afd. 17 og dennes husstand fremlægger straffeattest jf. bekendtgørelse om udlejning af almene boliger § 29.

 

Odense Kommune har indgået aftale med Boligforeningen Kristiansdal om fleksibel udlejning til følgende afdelinger for selvforsørgende:

 • afd. 34 Dianavænget
 • afd. 9 og 36 Heliosvænget

Selvforsørgende defineres i dette tilfælde som borgere, der ikke modtager overførselsindkomst eller dagpenge fra A-kasse.

 

Ansøgere vil blive prioriteret i følgende rækkefølge:

 1. Ansøgere internt i afdelingen 
 2. Par, hvor begge parter er i beskæftigelse min. 30 t/ugen
 3. Par, hvor den ene part er i beskæftigelse min. 30 t/ugen, og den anden part er studerende (to studerende er også ok)
 4. Enlig ansøger i beskæftigelse min. 30 t/ugen
 5. Enlig studerende

By- og Kulturforvaltningen