Spring til indhold

Socioøkonomiske forhold

De socioøkonomiske forhold skal her forstås som en række faktorer, der tilsammen sikrer en høj socioøkonomisk status for den nye boligafdeling.

Det er vigtigt, at de nye almene boliger starter op med en høj socioøkonomisk status og ikke påvirker resten af boligområdet negativt.

 

Ved alle nye, planlagte almene boliger vil Odense Kommune vurdere, hvordan de socioøkonomiske forhold påvirker den ønskede placering, og om det vil få konsekvenser for en anbefaling.

 

Odense Kommune kortlægger de socioøkonomiske forhold til brug i den politiske behandling.

 

Byudvikling med kvalitet

Billede af byudvikling med kvalitet

A)  Bymidten skal styrkes
B)  Den udvidede bymidte skal fortættes
C)  Letbanekorridoren skal sikre byfortætning
D)  Den sammenhængende by skal styrkes
E)  De selvstændige forstæder skal udvikles med respekt for områdernes kvalitet
F)  Landsbyerne skal tilbyde livet på landet og nærheden til storbyen

 

Sikre blandede bydele i Odense

Der skal være fokus på alderssammensætning, gennemsnitsindkomst, andel af indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikke vestlige lande i lokalområdet. Herudover skal koncentrationen af tosprogede elever på de relevante skoler kortlægges og robustheden vurderes. Beboersammensætningen skal
bidrage til at sikre blandede bydele, både hvad angår indkomstniveau, alder, herkomst og boform.

 

Undgå for store koncentrationer af almene familieboliger

Andelen af almene boliger i henholdsvis lokalområdet og skoledistriktet skal kortlægges. Der skal udarbejdes en risikovurdering med udgangspunkt i byudviklingsmodellen og monitoreringstallene.

 

Sammenhæng til private investeringer og den generelle byudvikling

Placeringen af de nye almene boliger sammenholdes via byudviklingsmodellen med den øvrige udvikling i området, nærhed til kollektiv transport, fremkommelighed (cykel, bil og gå-afstande) og understøttelse af områdets servicestruktur.

 

Sammenhæng til servicestruktur:
Daginstitutioner, skole, fritids- og kulturtilbud

Afstande og tilgængelighed til indkøb, skole, daginstitutioner samt legepladser og fritidstilbud kortlægges.

 

Der redegøres for kapacitet på relevante skoler og daginstitutioner samt eventuelle udbygningsplaner og fremtidsscenarier.

 

Byggeriet skal være af høj kvalitet og tilføre værdi til området

Projektet og placeringen af de nye almene boliger vurderes ud fra intentionerne i Bystrategi 2019:

”Det er vores ambition, at hvert eneste nye byggeri og anlæg skal bidrage til at gøre byen bedre. Vi vil derfor stille krav om god kvalitet i alle bygge- og anlægsprojekter, og at der på helt særlige steder også stilles krav til ekstraordinært gode løsninger. Der, hvor mennesker færdes, mødes og bor, skal både bygninger og byrum danne ramme om det gode liv på tværs af alder, interesser og sociale grupper. Det betyder, at bymiljøet både skal være trygt og rigt på oplevelser. Der skal sikres god tilgængelighed for børn, ældre og mennesker med handicap. Samtidig skal bymiljøet lægge op til bevægelse og udtrykke kvalitet i form af gode materialer, detaljer og grønne elementer”.

 

Boligerne placeres med øje for alle målgrupper, der flytter ind i de nybyggede almene boliger

Det skal vurderes, om målgruppen (børnefamilier, par, enlige, studerende, seniorer) vil vægte og understøtte den valgte placering til de almene 

Billede af Galaksestien Vollsmose

boliger.

 

Hvilke kriterier vægter de forskellige målgrupper, og hvad kan understøtte deres prioritering af netop dette byggeri?

 

By- og Kulturforvaltningen