Spring til indhold

Seniorboliger

Danskerne lever længere og længere, og det betyder, at ældre udgør en stadigt større del af samfundet.

Dekorativt billede

Det er en udvikling, der vil fortsætte de kommende år. I dette afsnit sætter vi derfor fokus på indretning af seniorboliger, som efter almenboligloven er en familiebolig finansieret efter reglerne for nybyggeri af almene boliger.

 

Almene bygge- og bofællesskaber og alternative boformer for seniorer er efterspurgte. Der efterspørges nye måder at bygge og bo på med fællesskabet i centrum.

 

Herunder er de vigtigste anbefalinger gengivet i kort form:

 

Bofællesskaber

Der findes særlige regler for bofælleskaber, herunder seniorbofællesskaber. Almenboliglovens § 51a beskriver, at bofællesskaber skal udlejes til boligsøgende, der har behov for boliger af den pågældende type. Kommunen og boligorganisationen skal indgå en aftale om udlejningen allerede ved tilsagnet om kvote til byggeriet.

 

For seniorbofællesskaber skal kommune og boligorganisation aftale, hvordan seniorboligerne skal lejes ud. Der kan aftales udlejningskriterier, der handler om alder eller handicap, og som en del af afdelingsbestyrelsens arbejde kan der nedsættes et udvalg, der administrerer ventelisten til seniorboligerne i bofællesskabet.

 

Bofællesskaber kan derfor bidrage med blandede boligtyper og beboersammensætning.

 

Indretningen af uderummene er afgørende for, at ældre kan have glæde af dem. Uderummene skal invitere til social kontakt og give mulighed for at opleve fællesskab. Det stiller nye krav til indretningen, da det skal være nemt og trygt at bevæge sig mellem bygninger og uderum, og så der er plads til, at livet og fællesskabet kan udfolde sig på forskellige tidspunkter af døgnet og hele året rundt. Der skal derfor være mulighed for aktiviteter og for at sidde og opholde sig på forskellige måder i læ og i både sol og skygge.

 

Fælleslokaler og fælles udearealer, herunder arealer til parkering og cykelparkering, skal anlægges nær indgange forberedt med mulighed til at kunne parkere og oplade sin elscooter, elbil og elcykel. Fælleslokalerne skal være synlige og let tilgængelige.

 

Seniorboliger skal kunne anvendes af alle typer seniorer i forhold til deres forskellige funktionsevne og behov. Boligen bør derfor indrettes så fleksibelt, at den kan tilpasse sig efterhånden som behov for hjælp ændrer sig, og så beboeren kan blive i eget hjem længst muligt.

 

Alle boliger skal have brede døre, niveaufri adgang og fleksibelt interiør i køkken og baderum, som gør det nemt at skabe mere plads i hjemmet, hvis en beboer bliver plejekrævende.

 

Boligerne bør placeres med rimelig afstand til dagligvarebutik og med gode muligheder for offentlig transport, så man let kan komme rundt til indkøb og byens kulturelle tilbud.

 

Adgangsforhold

Seniorboligerne bør være i ét plan – uden indvendige trapper. Alle døre sikres en bredde på min. 0,87 cm, være uden dørtrin (niveaufrie) og kunne betjenes/aflåses med én hånd (også altan-/terrassedøre). Der skal sikres god belysning ved indgange og evt. dørtelefon med video, som placeres i passende højde.

 

"En god bolig er fundamentet for et godt liv - og mere end blot mursten og kvadratmeter."

 

Køkken

L-formet køkken foretrækkes, og skabe bør udformes som skuffeelementer - gerne med en udtrækningsplade, der giver mulighed for siddende arbejde. Der skal være god plads ved de primære køkkenfunktioner og mulighed for at tilpasse køkkenet efterhånden som beboernes brug for hjælp ændres over årene.

 

Kogeplader, ovn, vask og køleskab placeres tæt på hinanden. Armatur bør være et-grebs. Ovn, kogeplader, køleskab og emhætte er en del af køkkeninventaret.

 

Badeværelse

Badeværelset skal designes og fremtidssikres, så det på sigt kan tilpasses beboerens behov for hjælp. Bruseren skal være termostatstyret. Toilet og vask bør have god plads på begge sider, og væggene bør kunne holde til opsætning af f.eks. toiletstøtter. Alle armaturer bør være et-grebs.

 

Soveværelse

Soveværelset bør placeres ved siden af badeværelset eller direkte over for døren til badeværelset. Alternativt skal der være mulighed for ændring heraf. Det bør sikres, at beboeren på sigt kan modtage hjælp i sit eget hjem.

 

Installationer

Stikkontakter, diverse stik og radiatorindstilling bør placeres mindst 0,4 meter og højst 1,2 meter over gulvet. Der bør være forberedelse til installation af vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine.

By- og Kulturforvaltningen