Spring til indhold

Sådan bliver nybyggeri til

Som bygherre kan almene boligorganisationer modtage grundkapital til offentligt støttet byggeri.

Billede af Thors Have - Højstrup - Fyns Almennyttige Boligselskab - FAB

Landsbyggefonden forestår udlån af grundkapital til offentligt støttet byggeri med almene boligorganisationer som bygherre. For familieboliger med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig på under 90 kvadratmeter udgør den kommunale grundkapital 8 %, mellem 90 og 105 kvadratmeter udgør den kommunale grundkapital 10 %, for familieboliger med et gennemsnit på 105 kvadratmeter og derover udgør den kommunale grundkapital 12 %. Grundkapitallånet udbetales efter skema A-tilsagn.

 

I det fælles forvaltningssystem BOSSINF (Ministerielt informations- og forvaltningssystem administreret af Kommunedata) opretter kommunen projektet, og bygherre skal udfylde ansøgningsskemaerne A, B og C i forbindelse med opførelse af et nybyggeri.

 

Den del af sagsbehandlingen, der har til formål at vurdere, om projekterne opfylder kravene og forudsætningerne til alment byggeri, er henlagt til kommunen, så kommunen varetager denne opgave på samtlige støttemyndigheders vegne.

 

Odense Kommune opdeler sagsbehandlingen i 4 overordnede faser:

  1. Forhåndsgodkendelse
  2. Principgodkendelse (Skema A)
  3. Projektgodkendelse (Skema B)
  4. Godkendelse af byggeriets færdiggørelse (Skema C)

By- og Kulturforvaltningen