Spring til indhold

Retningslinjer for nybyggeri

Det skal prioriteres, at de nye almene boliger er attraktive for alle, uanset hvor i livet man er. Boligerne skal kunne rumme alle aldersgrupper med og uden særlige behov.

En god bolig er fundamentet for et godt liv - og mere end blot mursten og kvadratmeter. Nye almene boliger skal også kunne danne rammen om vores liv og hverdag. En tryg base, der kan sikre et sundt og godt udgangspunkt for de kommende beboere.

 

Det har kommunen stor respekt for - og gør sig derfor også stor umage med, at boligværdien sikres, når nye almene boliger opføres.

 

Almene kvoter udbydes til boligorganisationerne. Der afsættes hvert år penge til at bygge nye almene boliger, som samles i større puljer for at sikre boligorganisationerne flere boliger på én gang, en rentabel økonomi i forhold til opførelse af en ny almen boligafdeling eller en fortætning i en eksisterende almen boligafdeling.

 

Kommunen fremsender vilkår og konkurrencekrav om kvoteudbud til samtlige boligorganisationer i Odense Kommune.

 

Anskaffelsessummens bestanddele

Anskaffelsessummen for almene boliger skal indeholde samtlige udgifter for byggeriet eller de arbejder, som er blevet gennemført. Hårde hvidevarer er omfattet, hvis der er tale om komfur, ovn, køleskab samt emhætte.

 

Derudover skal de enkelte udgiftsposter være rimelige i forhold til projektets udformning og indhold og kunne holdes inden for byggeriets maksimumsbeløb.

 

Fremtidens almene boligbyggeri

Placering, boligtyper og boligstørrelser sker med øje for den målgruppe, der skal bo i boligerne. Målet er, at almene boliger etableres i byudviklingsområder eller i byområder med relativt få almene boliger. Krav om almene boliger i nye lokalplaner kan stilles i overensstemmelse med Kommuneplan 2020. Nybyggeriet skal
generelt være af høj kvalitet, sikre variation i boligstørrelser, boligtyper og ejerformer (blandet ejerform) og tilføre en værdi til området, så almene boliger indpasses i det samlede billede.

 

Bæredygtige almene boliger er på lige fod med andet byggeri omfattet af de nye klimakrav, der skal sikre indfasning af CO2-krav på alle større byggerier fra 2023. Bæredygtigt byggeri skal på sigt bidrage til den grønne omstilling af den danske byggesektor i takt med udviklingen, med innovative løsninger, godt
håndværk, smidige processer og mindre ressourceforbrug.

 

Fremtidens almene boligbyggeri skal have fokus på bæredygtighed og arkitektur i et helhedsperspektiv, herunder f.eks. gennemføres gennem arkitektkonkurrence der kan fremme almene bygge- og bofællesskaber og alternative boformer.

 

Arealoptimering

Nye almene boliger skal arealoptimeres, da støttekronerne ønskes anvendt til reelle boligkvadratmeter og dermed give mest boligværdi for lejerne. Det støttebærende areal, dvs. det bruttoareal, der definerer den maksimale anskaffelsesum, omfatter ikke kælderarealer og såkaldte udenomsrum fx varmecentraler, pulterrum, depotrum, cykel- og barnevognsrum.

Dekorativt billede

Boligerne skal disponeres, så de har en god arealøkonomi. Det betyder, at indgangsområder, trappeopgange, teknikrum og fælleopholdsarealer skal arealoptimeres, så der opnås mest mulig bokvalitet for beboerne.

 

Altangange og udvendige trapper skaber en række arkitektoniske og funktionelle problemer f.eks. tab af dagslys og indbliksgener i boligen samt facader af ringe kvalitet.

By- og Kulturforvaltningen