Spring til indhold

Familieboliger

Omkring halvdelen af alle familier i Danmark er ikke som de klassiske kernefamilier.

Dekorativt billed

Deres behov kan derfor være anderledes end hos den traditionelle familie bestående af to forældre og to børn. Der bør indtænkes multifunktionalitet i forhold til indretning af boligerne med fleksibilitet - f.eks. en sammenbragt familie eller udnyttelse af tomme børneværelser, når børnene er hos den anden forældre.

 

Boligerne bør kunne indeholde mulighed for at opdele eller samle arealer i boligen, når man har behov for et ekstra børneværelse. F.eks. med flytbare vægge eller skabsvægge på hjul. Det kan også være, at man ønsker at blive boende efter, at børnene er flyttet hjemmefra, og at man derfor ikke længere har behov for så mange værelser.

 

Derudover vælger et stigende antal danskere at bo alene. En del af disse vil gerne have en ny og mindre lejlighed, som er billig og nem at vedligeholde, og som ikke er indrettet til den tradionelle kernefamilie.

 

De fysiske rammer skal understøtte plads til fællesskaber, trivsel og tryghed for alle ledsaget af gennemtænkte arkitektoniske løsninger, hvor der er fokus på det levede liv, kvalitet og klima. Boliger og byrum skal kunne omfavne nye familiemønstre og boformer.

 

Antallet af meget billige boliger har over en årrække været faldende, hvorfor det bliver sværere for nogle at finde et sted at bo, hvor de kan betale huslejen.

 

Op mod halvdelen af de almene boliger er mere end 50 år gamle og indrettet som traditionelle familieboliger bestående af køkken, badeværelse, stue og 2 til 3 værelser samlet på et areal på 65 m2 eller derover.

 

Flere og flere efterspørger en billig, mindre bolig, da huslejen afspejles i størrelsen på boligen. Odense Kommune anbefaler, at der indarbejdes mindre, billige boliger i de nyopførte afdelinger.

 

Kilde: BL’s (forkortelser skrives ud) egne beregninger på baggrund af data for Landsbyggefodens 2022-tal. Der bor relativt flere enlige i den almene boligsektor i forhold til den øvrige befolkning. Omtrent 2 ud af 5 af de almene beboere er enlige uden børn, mens 7 % er enlige med børn. Dette står i kontrast til den ikke- almene boligsektor, hvor der er en højere andel af par bosat.

 

Billede der viser statistik over hvor mange der bor i de forskellige boliger

 

Der indarbejdes gerne 10% (målt på boligantal) små, billige boliger i familieboligprojekter i byudviklingsområder.

Byudviklingsområderne fremgår af Kommuneplan 2020-2032. Maksimal boligstørrelse er 55 kvadratmeter.

By- og Kulturforvaltningen