Spring til indhold

Arkitektur

Odense Kommune har i de senere år haft fokus på den arkitektoniske kvalitet i byens byggerier. Der er således vedtaget en Arkitekturstrategi, ligesom kommuneplanen indeholder retningslinjer for kvalitet.

Dekorativt billede

Den arkitektoniske kvalitet i det almene byggeri har ligesom i det øvrige byggeri været skiftende. Det er ambitionen, at nye byggerier skal løfte niveauet med afsæt i blandt andet bæredygtighed, genanvendelige materialer og prioritering af fællesarealer, hvilket også har indflydelse på arkitekturen.

 

Arkitekturstrategien

Arkitekturstrategien beskriver, at enhver ny bygning skal udformes med et udtryk, der er gennemtænkt fra sokkel til tag og tilfører området kvalitet. Det handler blandt andet om, at der skal bygges i gedigne materialer og med en god detaljering.

 

Detaljering udtrykkes for eksempel i:

  • markering af soklen
  • udformning af overgangen mellem facaden og taget
  • murværkets forbandt
  • vinduernes udformning og placering i facaden
  • altanernes udtryk

 

Indgangspartierne skal have en særlig opmærksomhed, som det også traditionelt har været tilfældet i det almene boligbyggeri. Denne opmærksomhed kan for eksempel bestå af:

  • baldakin over indgangen
  • indramning af dørpartiet
  • vinduesfelter i siderne
  • arkitektonisk indpasning af postkasser, dørtelefoner og lignende

 

Der skal være særlig opmærksomhed på udformning af tekniske anlæg som elevatortårne og ventilationsanlæg. Indpasning af teknik skal være en del af det samlede arkitektoniske udtryk og fremgå af tegningsmaterialet fra start.

 

De kvaliteter, som fremgår af det tegningsmateriale, der bliver godkendt i processen, skal fastholdes ved den endelige udførelse. Der skal derfor være fokus på, at detaljer i bygningens udtryk ikke spares væk eller ændres i byggeriets forskellige faser - for eksempel i udbud i totalentreprise.

 

Dialogen mellem bygherre og Odense Kommune er derfor vigtig i denne fase, så der i fællesskab findes nogle tilfreddsstillende løsninger, hvis det bliver nødvendigt, at projektet skal bearbejdes på grund af øgede udgifter.

 

Arkitekturen i nybyggeri

Ved nybyggeri skal man overholde kvalitetskriterierne i kommuneplanen. Det vil blandt andet sige, at der ikke må udføres byggeri med altangange, og at bygninger højst må være 12 m dybe.

 

Ud over dette er der krav til indretning af udendørs opholdsarealer og til biofaktor.

 

Arkitekturstrategien

www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/strategier/arkitekturstrategi

 

Kommuneplan

www.odense.dk/kommuneplan 

          (Tema Boligudvikling, Bykvalitet)

By- og Kulturforvaltningen