Spring til indhold

AB-systemet

Almene boliger opføres efter ”Almindelige betingelser”, kaldet AB-systemet. Det er Bygge- og Anlægsbranchens standardvilkår, når der indgås entreprisekontrakter til opførelse af almene boliger.

AB-bestemmelserne er et supplement til entreprisekontrakten, som skal benyttes ved udbud af støttet boligbyggeri. Ønsker bygherren fravigelser fra AB- bestemmelserne, skal de godkendes af kommunalbestyrelsen i hver enkelt sag.

 

AB18 er almindelige betingelser for arbejder og leverancer, og ABT18 er almindelige betingelser for
totalentrepriser.

Dekorativt billede

 

Fravigelserne til AB18 og ABT18

Odense Kommune har udarbejdet et sæt fravigelser, som skal danne rammen for alle fremtidige anmodninger om fravigelser til AB-bestemmelserne

. Når en bygherre søger om velbegrundede fravigelser til AB-bestemmelserne, og de ligger inden for den ramme, kommunalbestyrelsen har godkendt, kan de administrativt godkendes.

 

Beskrivelse af fravigelserne

?De nye fravigelser indeholder 25 fravigelser til AB18 og 25 fravigelser til ABT18.

 

Fravigelserne omhandler blandt andet bygherres mulighed for at konkurrenceudsætte, hvilket skaber en nødvendig økonomisk og tidsmæssig fleksibilitet.

 

Derudover forlænges vedståelsesfristen til 60 dage, da støttet byggeri typisk har behov for længere vedståelsesfrist. Samtidig forlænges betalingsfristen fra 15 dage til 30 dage.

 

By- og Kulturforvaltningen