Spring til indhold

4. Godkendelse af byggeriets færdiggørelse (Skema C)

Hvad er skema C?

Skema C er et skema til ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum efter byggeriets færdiggørelse til alment boligbyggeri

 

Byggeriet forventes på dette tidspunkt at være færdigbygget og taget i brug (ibrugtagningstilladelse givet) af nye beboere.

 

De endelige regnskabstal for de enkelte udgifter findes i Skema C.

 

Godkendelsesproces

Når byggearbejderne er færdige, udarbejdes et byggeregnskab, som revideres af boligorganisationens revisor.

 

Der er ingen mulighed for afvigelse i forhold til byggesum eller kvadratmeter (skema B) eller kvalitetskrav.

 

Skema C godkendes administrativt.

 

Ved skema C (godkendt byggeregnskab) berigtiger Landsbyggefonden grundkapitallånet og efter modtagelse af endeligt tinglyst pantebrev, bliver byggesagen afsluttet.

 

Endelig huslejefordeling jf. Almenlejeloven § 9.

By- og Kulturforvaltningen