Spring til indhold

3. Projektgodkendelse (Skema B)

Hvad er skema B?

Skema B indeholder en mere detaljeret beskrivelse af projektet, hvor de økonomiske oplysninger nu er baseret på de indkomne licitationsoplysninger.

 

Godkendelsesproces

Ansøgningen sendes til kommunen om endelig godkendelse af projekt- og anskaffelsessum.

 

Skema B kan godkendes administrativt, hvis maksimumsbeløb inkl. årlig regulering og kommunens kvalitetskrav mv. fastholdes i forhold til skema A.

 

Der skal foreligge en endeligt vedtaget lokalplan. Overholder projektet ikke lokalplanen ved Skema B, kan det indsendte Skema B ikke godkendes.

 

By- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Odense Byråd træffer beslutning om ændringer i forhold til tidligere tilsagn om opførelse af nye almene boliger, tildeling af grundkapital og kommunegaranti.

 

Godkendelse af projekt- og licitationsresultat skal holdes indenfor det, der er aftalt i skema A. Væsentlige ændringer i forhold til projektet vil kræve ny politisk godkendelse.

 

Huslejeniveauet skal være godkendt af organisationsbestyrelsen (jf. Bekendtgørelse 26. januar 2018 nr. 70 § 12).

 

Herunder skal kommunen sikre myndighedsbehandling, og at byggetilladelse og kvadratmeterne passer overens med de ansøgte boliger, som er oplyst i skema A.

 

Ved skema B’s godkendelse kan bygherre påbegynde byggeriet og har nu mulighed for at optage lån Støttesagsgebyr opkræves ved skema B.

 

Fristforlængelse

Der kan i særlige tilfælde søges op til 36 måneders fristforlængelse under forudsætning af, at Landsbyggefonden godkender forlængelsen.

 

Garanti for realkreditlån godkendes i byrådet

Kommunen skal garantere for realkreditlån i almene boliger, hvor gælden overstiger 60 % af kreditforeningens vurdering/beregning.

 

Byggetilladelse inden skema B

Ud over, at de byggetekniske løsninger skal afstemmes med Odense Kommune inden skema B, skal I også have en byggetilladelse til projektet.

 

Byggetilladelsen skal foreligge før Skema B for at sikre, at der ikke er forhold i byggetilladelsen, der påvirker projektet efter Skema B, og at projektet dermed kommer til at afvige fra det, der er givet tilsagn til.

 

Når myndighedsprojektet er klart, indsender I det til byggesagsbehandling via portalen Byg og Miljø (www.bygogmiljoe.dk)

 

Ved særlige forhold kan skema B gives før byggetilladelsen (med forbehold for, at byggetilladelsen kan gives).

By- og Kulturforvaltningen