Spring til indhold

1. forhåndsgodkendelse

Hvad er en forhåndsgodkendelse?

Hvad er en forhåndsgodkendelse?

En forhåndsgodkendelse sikrer en politisk opbakning til offentligt støttet byggeri med almene boligorganisationer som bygherre.

 

Med baggrund i en vurdering udarbejder Odense Kommune forvaltningens indstilling, så boligorganisationen kan sikre en politisk opbakning til det videre forløb om grundkøb og igangsætning af evt. lokalplan.

 

Godkendelsesproces

Sagen skal afgøres i By- og Kulturudvalget, der træffer beslutning om at tildele grundkapital til projektet.

 

I godkendelsesprocessen ligger der ikke en decideret projektgodkendelse eller en byggetilladelse, men kun en godkendelse af, at projektet vurderes til at opfylde kravene og forudsætningerne til alment byggeri.

 

Forvaltningen modtager en anmodning fra bygherre om at måtte opføre et byggeri, med følgende information:

 • Er der tale om egen grund, køb af grund eller forhandling af grund?
 • Er der behov for lokalplan for området? Er processen evt. sat i gang?
 • Forventet anskaffelsessum, grundkapital og kommunegaranti
 • Overordnet projektmateriale, herunder beliggenhed, indretning ude og inde, målgruppe, bebyggelsens udtryk og tilpasning i omgivelserne
 • Forventet boligareal, antal boliger og størrelser
 • Kort beskrivelse af materialevalg - udenfor (f.eks. bæredygtige materialer)
 • Kort beskrivelse af materialevalg - indenfor (f.eks. bæredygtige materialer)
 • Særlige bæredygtige hensigter med byggeriet, miljø og klima
 • Opfyldes boligens krav til indretning (jf. Almenboligloven §108, stk. 1, 1.pkt.) og med moderne bekvemmeligheder (jf. driftsvejledningen afsnit 1.1)?
 • Har målgruppen særlige behov for indretning (f.eks. servicearealer)?
 • Benyttes den delegerede bygherremodel, skal det oplyses

By- og Kulturforvaltningen