Spring til indhold

Guide til nybyggeri til almene boligorganisationer

Denne guide er henvendt til almene boligorganisationer, der skal i gang med at bygge nye almene boliger i Odense kommune.

Billede af bygning på Dalstrøget, Bellinge, Civica

Introduktion

Historisk set er vores almene boliger opført af dygtige håndværkere i gode, holdbare materialer - ofte tegnet af nogle af Danmarks bedste arkitekter. Det er en solid bygningsmasse, der fortæller meget om hverdagslivet og dansk bygningskultur. Disse værdier skal bringes ind i fremtidige opførelser af almene boliger.

 

Denne guide er henvendt til almene boligorganisationer, der skal i gang med at bygge nye almene boliger i Odense kommune.

 

Formålet med guiden er at give almene bygherrer og deres rådgivere et overblik over Odense Kommunes praksis for behandling og godkendelse af nybyggeriprojekter. Den rummer en række målsætninger og vilkår, der alle udspringer af politisk vedtagne rammer, herunder kommuneplanen, arkitekturstrategien og klimahandleplanen.

 

Guiden giver et overblik over faserne i sagsbehandlingen og samarbejdet med Odense Kommune samt stiller krav til indretningen af de almene boliger. Guiden skal også sørge for at inspirere bygherre og rådgivere til at komme med innovative bud på almene boligprojekter, der kan berige omgivelserne, og hvor arkitektoniske og kvalitetsmæssige overvejelser indgår fra første færd.

 

Guiden rummer ingen facitliste, da den æstetiske og oplevede kvalitet ikke kan sættes på formel, men den belyser vigtige opmærksomhedspunkter, som dialogen omkring projekterne kan tage udgangspunkt i.

 

De enkelte nybyggerier er forskellige, og derfor tager samarbejdet afsæt i en tæt og konstruktiv dialog, så det sikres, at der opnås de bedste løsninger og resultater for de enkelte nybyggerier og Odense Kommunes samlende udvikling.

 

  • "Guiden rummer ingen facitliste, da den æstetiske og oplevede kvalitet ikke kan sættes på formel"

By- og Kulturforvaltningen