Spring til indhold

Søg dispensation til tom bolig

Loven om bopælspligt kræver en dispensation fra kommunen, hvis din bolig står tom i mere end 6 uger

Der er bopælspligt i Odense kommune. Det betyder, at du skal bo der, hvor du har bopælsadresse minimum 180 dage om året, og at din bolig ikke må stå tom i mere end seks uger. Gør den det, skal du oplyse kommunen herom og søge om dispensation. 

Du kan få dispensation fra din bopælspligt, hvis:

  • boligen er sat til salg
  • boligen er udlejet, men der er ikke sket indflytning endnu
  • boligen er ved at blive ombygget/renoveret
  • du er udstationeret eller arbejder lagt væk fra din bopælsadresse og derfor er væk fra adressen i længere tid
  • pga. sygdom, dødsfald, ferieophold, militærtjeneste eller andre særlige forhold

Du skal oplyse det til Odense Kommune, hvis din bolig står tom eller kun delvis bliver benyttet i længere tid (mere end seks uger).

Det er strafbart ikke at give kommunen besked om en tom bolig. Kommunen kan i visse tilfælde anvise en boligsøgende til din bolig, når den har stået tom i mere end 6 uger.

Drejer det sig om en bolig, der endnu aldrig har været beboet, er den fritaget for loven om bopælspligt, og du behøver ikke at søge.

BEMÆRK!
Dispensationen gælder op til 1 år – husk at forny den her på siden, inden den udløber.

 

By- og Kulturforvaltningen