Spring til indhold

Søg dispensation til tom bolig

Loven om bopælspligt kræver en dispensation fra kommunen, hvis din bolig står tom i mere end 6 uger

Tomme boliger

Tommer boliger

Susanne Friis Svenstrup

65 51 24 36

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Anmeldelse eller dispensation til tomme boliger

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10 - 12
Torsdag 10 -12

Der er bopælspligt i Odense kommune. Det betyder, at du skal bo der, hvor du har bopælsadresse minimum 180 dage om året, og at din bolig ikke må stå tom i mere end seks uger. Gør den det, skal du oplyse kommunen herom og søge om dispensation. 

Du kan få dispensation fra din bopælspligt, hvis:

  • boligen er sat til salg
  • boligen er udlejet, men der er ikke sket indflytning endnu
  • boligen er ved at blive ombygget/renoveret
  • du er udstationeret eller arbejder lagt væk fra din bopælsadresse og derfor er væk fra adressen i længere tid
  • pga. sygdom, dødsfald, ferieophold, militærtjeneste eller andre særlige forhold

Du skal oplyse det til Odense Kommune, hvis din bolig står tom eller kun delvis bliver benyttet i længere tid (mere end seks uger).

Det er strafbart ikke at give kommunen besked om en tom bolig. Kommunen kan i visse tilfælde anvise en boligsøgende til din bolig, når den har stået tom i mere end 6 uger.

Drejer det sig om en bolig, der endnu aldrig har været beboet, er den fritaget for loven om bopælspligt, og du behøver ikke at søge.

BEMÆRK!
Dispensationen gælder op til 1 år – husk at forny den her på siden, inden den udløber.

 

By- og Kulturforvaltningen