Spring til indhold

Anmeld tom bolig

Har du kendskab til en bolig, der har stået tom i mere end seks uger, skal du anmelde det til kommunen

Tomme boliger

Tommer boliger

Susanne Friis Svenstrup

65 51 24 36

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Anmeldelse eller dispensation til tomme boliger

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10 - 12
Torsdag 10 -12

Der er bopælspligt i Odense kommune. Det betyder, at en bolig ikke må stå tom i mere end seks uger. Gør den det, skal man have en dispensation fra kommunen.

Har du kendskab til en bolig, der har stået tom i mere end seks uger, skal du kontakte kommunen: 
 
Kommunen giver dispensation fra bopælspligten, hvis boligen står tom. Fx:

  • boligen er sat til salg
  • boligen er udlejet, men der er ikke sket indflytning endnu
  • boligen er ved at blive ombygget/renoveret
  • du er udstationeret eller arbejder lagt væk fra din bopælsadresse og derfor er væk fra adressen i længere tid
  • pga. sygdom, dødsfald, ferieophold, militærtjeneste eller andre særlige forhold

Uanset årsagen, er de personer, der har bopæl på adressen, forpligtede til at oplyse kommunen herom ved at søge om dispensation fra bopælspligten.
 
Drejer det sig om en bolig, der endnu aldrig har været beboet, er den fritaget for loven om bopælspligt.

By- og Kulturforvaltningen