Spring til indhold

Ejendomsskattebillet

En ejendomsskattebillet er en årlig opgørelse fra kommunen, der viser, hvor meget der skal betales i skatter og afgifter i det kommende år på den pågældende ejendom.

Dækningsafgift 2. halvår 2020 udsættes til 2021

Odense Kommunes Byråd har som følge af COVID-19 vedtaget, at udsætte betalingsfristen for private virksomheders dækningsafgift for 2. halvår 2020. Dækningsafgiften skulle være betalt 31. juli 2020 sammen med den øvrige ejendomsskat. 

Dækningsafgiften for 2. halvår 2020 forfalder i stedet til betaling 1. december 2020.

Raten deles i to, som får sidste betalingsfrist henholdsvis 1. april og 1. oktober 2021. Der udsendes opkrævning på begge raterne samtidigt inden forfald 1. december 2020. De berørte private virksomheder har allerede modtaget en ny ejendomsskattebillet hvoraf det fremgår, at dækningsafgiften er trukket ud af ejendomsskatten til betaling i juli. 

 Folketinget har i april 2018 ændret ejendomsskatteloven for ejerboliger, som har en stigning i ejendomsskatten i forhold til 2017


Konkret betyder ændringen, at du ikke skal betale eventuelle stigninger i din ejendomsskat i perioden fra 2018-2023. Den bliver så at sige indefrosset. Til gengæld kommer du til at betale den indefrosne ejendomsskat, hvis du sælger din ejendom. 

 

Bliv klogere på hvad indefrosset grundskyldsstigninger fra Skatteministeriet betyder

 

I oktober 2019 har regeringen udskudt indefrysningsordningen


Skatten af fast ejendom, som også kaldes grundskyld, beregnes på baggrund af grundværdien/grundskatteloftværdien. Visse erhvervsejendomme beskattes desuden af bygningsværdien, hvilket kaldes dækningsafgift.


Indefrysningsordning for ejerboliger

Automatisk indefrysningsordning for grundskyld for ejerboliger i 2018-2023

  • Indefrysningsordningen omfatter alene grundskyld (ejendomsskat). Ordningen forankres hos kommunerne.
  • Indefrysningsordningen omfatter alle ejerboliger, som ejes af fysiske personer. Der sker automatisk indefrysning af alle nominelle stigninger i grundskylden ud over en bagatelgrænse på 200 kr.

 

Ejendomsskattebilletten for 2020 sendes til Digital Post

Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice, får du ét indbetalingskort særskilt via Digital Post til brug for indbetaling af 1. rate i januar. 

Indbetalingskort til 2. rate i juli fremsendes digitalt medio juni. 

 

Beregningsgrundlag

Skatten for 2020 beregnes på grundlag af grundværdien/grundskatteloftsværdien pr. 1. oktober 2018.

 

Slå en ejendomsvurdering op 

Hvis du vil slå en ejendomsvurdering op, se så nærmere på Skat eller OIS.

I Odense Kommune beregnes ejendomsskatterne efter følgende satser:

 

  2019   2020  
 Grundskyld 21,71 promille 21,71 promille
 Dækningsafgift 1,9  promille 1,3 promille
 Bekæmpelse af rotter 0,065 promille 0,061 promille

 

 

Betaling
Skatterne forfalder i 2 rater, 1. januar og 1. juli med rettidig indbetaling den 31. i måneden.

 

Er du tilmeldt betalingsservice, modtager du ejendomsskattebilletten uden indbetalingskort. Ønsker du at betale via betalingsservice, skal du henvende dig til dit pengeinstitut.

 

Ved for sen indbetaling påløber renter på 0,4% pr. påbegyndt måned fra forfald, og et gebyr på 250 kr. pr. udsendt rykkerskrivelse. 

 

Andre opkrævninger
Sammen med ejendomsskatterne opkræves også andre beløb, f.eks. bekæmpelse af skadedyr og skorstensfejer - har du brug for forklaring på opkrævningerne kan du her se, hvem du skal henvende dig til.

Borgmesterforvaltningen