Spring til indhold

Vollsmose

Vollsmose er en stor bydel med over 80 forskellige nationaliteter repræsenteret. En ’ung’ bydel med mange børn og stor aktivitet omkring de lokale skoler og børnehaver, på legepladserne og rundt omkring i området.

Vollsmose boligblokke

 

Det er karakteristisk for Vollsmose, at bydelen er bygget på én gang efter en samlet plan i 1960’erne og 1970´erne med det formål at forsyne odenseanerne med gode boliger. Planen og bebyggelsen er skabt ud fra en modernistisk tanke om gode boliger til alle med lys og luft omkring bygningerne. Det kom til udtryk som store blokke i grønne omgivelser og en klar opdeling af områdets trafik og forskellige funktioner.

 

Bydelen har mange almene boliger, flest lejligheder, men også rækkehuse og parcelhuse. Omkring Vollsmose Torv har bydelen sit eget center med butikker, spisesteder, bibliotek og sundhedshus.

 

Midt i bebyggelsen findes et stort park- og naturområde med rigtig gode muligheder for udeliv. Samtidig giver mange dejlige stier god forbindelse til Odense Å og naturen omkring Vollsmose.

 

Vollsmose grønne stier

 

Bydelen har et mangfoldigt og engageret forenings- og kulturliv, blandt andet omkring områdets beboerhuse, svømmehallen og fodboldbanerne.

 

Det aktuelle projekt Fremtidens Vollsmose søger at åbne bydelen og skabe flere forbindelser mellem Vollsmose og den omkringliggende by blandt andet ved at øge tilgængeligheden til og fra området og skabe bedre og mere trygge byrum og generelt bidrage til at forbedre bydelens image.

 

Det er planen, at letbanens linje 2 skal køre gennem Vollsmose og styrke bydelens forbindelse med både bymidten og Seden, som bliver endestation mod nordøst.

 

Fakta

Pr. marts 2021 bor der 8.477 i Vollsmose.

1.475 er under 12 år.
594 er under 5 år.

Ca. 68% af beboerne i Vollsmose har ikke-vestlig baggrund.

 

Historie

Bydelen Vollsmose er oprindeligt anlagt omkring en mose, hvor stednavnet Voldsmose forekom. Man opfandt den alternative staveform ’Volls-’ til lejligheden, men det oprindelige navn peger på, at der kan have været et forsvarsanlæg eller en anden slags jordvold i fortiden.

 

Grøn, mangfoldig og inspirerende

Marie Toft bor i Vollsmose, er kulturiværksætter og arrangerer comedy-events i Odense.

 

Læs Maries personlige bydelsfortælling fra Vollsmose og Åsum her.

 

Læs mere om andre bydele i Odense og find flere personlige bydelsfortællinger her 

 

Find vej til Odenses forskellige bydele og aktiviteter på Odenserundt.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgmesterforvaltningen