Spring til indhold

Enggade

Enggaade: Odense Kommune udbyder til salg ved offentligt udbud en attraktiv og centralt beliggende byggegrund i Odense C

Ved Enggade, på hjørnet af Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade, er i dag beliggende et offentligt parkeringsareal, der nu udbydes til salg med henblik på bebyggelse.  

 

Oversigt over Enggade p-plads

 

Tilbudsgiver skal udover købstilbuddet vedlægge et skitseprojekt af det påtænkte byggeri, der sammen med den tilbudte købesum vil danne grundlag for kommunens valg af det samlet set bedste tilbud.

Spørgsmål i forbindelses med udbuddet stilles skriftligt pr. e-mail til eus.bkf@odense.dk med overskriften ”Enggade– spørgsmål til udbud”. 
         
Købstilbuddet samt skitseprojektet (både i fysisk og elektronisk form) skal afleveres/sendes i en lukket kuvert markeret ”Købstilbud Enggade” til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Staben, Ejendomsudvikling og Salg, Nørregade 36, 5000 Odense C senest den 1. november 2019 kl. 12.00. 

 

Såfremt tilbuddet afleveres personligt, skal det ske til By- og Kulturforvaltningens hovedindgang M på Odense Slot. 

Odense Kommune forbeholder sig ret til at forkaste indkomne tilbud.


Udbudsmateriale:

Købstilbud 

Bilag 1 - Udkast til udstykningsplan
Bilag 2 - Vurdering af indkomne tilbud og Grundlag for skitseprojekt og inspiration
Bilag 3 - Lokalplan 0-687
Bilag 4 - Kortlægning af forurening samt miljørapport
Bilag 5 - Servitutredegørelse
Bilag 6 - Vedr. arkæologiske interesser i forb. med salg af Enggade parkering
Bilag 7 - LER-kort
Bilag 8 - Kort over cykelsti der omlægges mv.

 

Opdateret 09-07-2019

By- og Kulturforvaltningen