Ejendomsskattebillet

Læs mere om ejendomsskattebilletten - skatten af din faste ejendom

 

Skatten af fast ejendom, som også kaldes grundskyld, beregnes på baggrund af grundværdien/grundskatteloftværdien. Visse erhvervsejendomme beskattes desuden af bygningsværdien, hvilket kaldes dækningsafgift.

 

Fastfrysning af grundskylden 2017
Regeringen har som led i finanslovsaftalen for 2017 besluttet at fastfryse grundskylden for år 2017 - for både ejerboliger og erhvervsejendomme (lov nr. 114).
Fastfrysningen sker ved regulering af 2. rate 2017, som forfalder til betaling i juli 2017.

 

Ejendomsskattebilletten for 2017 sendes til Digital Post

Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice, får du ét indbetalingskort særskilt via Digital Post til brug for indbetaling af 1. rate i januar. 

Indbetalingskort til 2. rate i juli fremsendes digitalt i uge 25. 

 

Ændring af forfaldsdatoer vedtaget i Byrådet

Odense Byråd har som en del af budgetbehandlingen 2017 vedtaget at ændre forfaldsdato til 1. januar 2017 og 1. juli 2017 med rettidig indbetaling den 31. i måneden. Indbetalingskort til 1. rate 2017 udsendes i uge 51 2016.

 

Beregningsgrundlag

Skatten for 2017 beregnes på grundlag af grundværdien/grundskatteloftsværdien pr. 1. oktober 2015.

 

Slå en ejendomsvurdering op 

Hvis du vil slå en ejendomsvurdering op, se så nærmere på Skat eller OIS.

I Odense Kommune beregnes ejendomsskatterne efter følgende satser:

 

  2016    2017  
 Grundskyld 21,71 promille 21,71 promille
 Dækningsafgift 3,6 promille 3,0 promille
 Bekæmpelse af rotter 0,031 promille 0,03 promille

 

 

Betaling
Skatterne forfalder i 2 rater, 1. januar og 1. juli med rettidig indbetaling den 31. i måneden.

 

Er du tilmeldt betalingsservice, modtager du ejendomsskattebilletten uden indbetalingskort. Ønsker du at betale via betalingsservice, skal du henvende dig til dit pengeinstitut.

 

Ved for sen indbetaling påløber renter på 0,5% pr. påbegyndt måned fra forfald, og et gebyr på 250 kr. pr. udsendt rykkerskrivelse fra Borgerservice

 

Andre opkrævninger
Sammen med ejendomsskatterne opkræves også andre beløb, f.eks. bekæmpelse af skadedyr og skorstensfejer - har du brug for forklaring på opkrævningerne kan du her se, hvem du skal henvende dig til.Opdateret 15-03-2017

Borgmesterforvaltningen