Byfornyelse - tilskud til istandsættelse af boliger

Hvis du bor i en ejer- eller andelsbolig eller ejer en privat boligudlejningsejendom, som er opført før 1950, er bevaringsværdig og som trænger til renovering eller som uanset opførelsesår har energimæssige mangler, er der måske mulighed for at få offentligt tilskud til istandsættese efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Kommunen giver tilskud til bygningsfornyelse med udgangspunkt i den enkelte ejendoms tilstand og under hensyntagen til ejendommens økomomi. Minimumsbeløbet for ansøgning om tilskud er 50.000 kr.

Det er en forudsætning, at de arbejder, der bliver udført, sikrer eller forøger bygningens bevaringsværdi.

Kommunen vil endvidere anvende lovens mulighed for at stille arkitektoniske og miljømæssige betingelser for støtte, samt krav om at bestemte arbejder udføres.

Rammen til bygningsfornyelse for 2017 er blevet beskåret væsentligt af Folketinget.


Den ramme vi har fået til rådighed, skal derfor bruges til igangværende projekter. Det betyder at du ikke har mulighed for at søge tilskud til istandsættelse af din bolig.

 


Opdateret 29-05-2017

By- og Kulturforvaltningen