Byfornyelse

Søg tilskud til istandsættelse af boliger og forbedringer af friarealer

Tilskud til istandsættelse af boliger

Hvis du bor i en ejer- eller andelsbolig eller ejer en privat boligudlejningsejendom, som er opført før 1950, er bevaringsværdig og som trænger til renovering eller som uanset opførelsesår har energimæssige mangler, er der måske mulighed for at få offentligt tilskud til istandsættese efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Tilskud til forbedring af friareal

Der kan ydes støtte til friarealforbedring, såfremt det vedrører fælles arealer for flere ejendomme, og at disse er fysisk uattraktive og helt uegnede til ophold eller leg.
Når du har valgt hvilket tilskud du vil søge, skal du også vælge om det er til:

 Opdateret 17-02-2016

By- og Kulturforvaltningen