Bevaringsværdige og fredede ejendomme

Er min ejendom bevaringsværdig eller omfattet af en fredning? Her kan du finde alle bevaringsværdige og fredede bygninger

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontakt til Byggesag

65 51 24 62

 

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 10.00 - 15.00
Fredag 10.00 - 12.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 10.00 - 15.00
Fredag 10.00 - 12.00

Digital post

Byggesag

Du kan se de bevaringsværdige eller fredede bygninger på flere måder:

  • Alle de registrerede bygninger findes i den landsdækkende database for fredede og bevaringsværdige bygninger. Der kan du søge efter ejendomme generelt i kommunen eller på en enkelt adresse
  • Der kan også være bygninger, der er optaget som bevaringsværdige i lokalplaner/byplanvedtægter.

  • Du kan også de se de bevaringsværdige bygninger via KortInfo  
    Her en lille vejledning: Du skal søge en adresse, og vælge temaet 'Infrastruktur'. Herunder vælger du 'By' og vælg ’Bygninger bevaringsværdige’ og/eller 'Bygninger fredede'. Tryk på den farvede bygning, så kan du se bevaringsværdien 

Bevaringsværdier:

Der er bevaringsværdier fra 1-4, hvor ejendomme med bevaringsværdi nr. 1 er den højeste.
 

Der er i registreringen vurderet på forhold som: 

  • Arkitektonisk værdi
  • Kulturhistorisk værdi
  • Miljømæssig sammenhæng
  • Originalitet Tilstand

 

Opdateret 08-03-2017

By- og Kulturforvaltningen