Spring til indhold

Oversigt over plejecentre

På denne side kan du få en oversigt over samtlige plejecentre i Odense Kommune. Klik på det ønskede plejecenter, hvis du vil have yderligere information.

Skilt med teksten Plejecenter

 

Nedenfor kan du se en oversigt over alle plejecentre i Odense Kommune:

 

Odense C

Albanigade

Frederiksbroen

Lille Glasvej

Marienlund

Munke Mose 

NæsbyHus

Rytterkasernen

Sct. Hans Parken

Sukkerkogeriet

 

Odense M

Gurli Vibeke (Selvejende)

Havebæk

 

Odense V

Bolbro

Ejlstrup

S/I Odense Friplejehjem Provstegårdshjemmet (Friplejehjem)

 

Odense SV

Dyruphus (Selvejende)

Sanderum

  

Odense SØ

Herluf Trolle  

Korsløkkehaven

Lokalcenter Rosengård (Selvejende)

Svovlhatten

Tornbjerg friplejehjem (Friplejehjem)

 

 

Odense N

Enrum

Ærtebjerghaven

 

Odense NV

Villestofte

 

Odense NØ

Hvenekilden
Ældrecenter Øst

 

 

Hvis du ønsker at ansøge om en plejebolig, så læs mere her

Ældre- og Handicapforvaltningen