Spring til indhold

OK-Aktiv

OK-Aktiv tilbyder omsorgs- og aktivitetstilbud til beboerne på Odenses kommunale plejecentre og bosteder.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

OK-Aktiv

Vinnie Skovkjær 65 51 33 03

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

vh@odense.dk

 

OK-Aktiv består af 28 medarbejdere samt praktikanter. Vi kommer på alle byens kommunale plejecentre minimum to gange om ugen og på bosteder for personer med medfødt hjerneskade og personer med sindslidelser én til flere gange om ugen.

Vi arrangerer aktiviteter i samarbejde og dialog med beboerne på plejecentrene og bostederne. Det kan bl.a. være gymnastik, dansecafé, spil, sang/musik, gåture, udflugter m.m.  Der er også individuelle aktiviteter, som f.eks. en lille snak og oplæsning.

Derudover arbejder vi med tværgående aktiviteter for plejehjemsbeboerne ca. hver anden måned. Eksempler på fællesarrangementer er ’Måltid og opera’, Forårsfest, Kroll terningerne m.m. 

Vi arbejder rehabiliterende, og aktiviteterne planlægges derfor i samarbejder med beboerne ud fra deres ønsker og behov. Aktiviteterne skal gerne medvirke til at sætte borgernes ressourcer i spil og bidrage til at skabe et meningsfuldt hverdagsliv på bosteder og plejecentre. 

Samarbejde med frivillige

I OK-Aktiv har vi et tæt samarbejde med de frivillige på plejecentrene og er bindeled mellem plejecentrene og frivillige. Har du lyst til at være frivillig på et plejecenter, så kontakt os gerne.

Ældre- og Handicapforvaltningen