Ansøg om plejebolig

Hvis du ønsker at komme på plejecenter, skal du søge om en plejebolig på et plejecenter. Du kan ansøge via denne side

Kontaktinformation

65 51 60 55

Plejeboligkontor

Egeparken 2 a, 7. sal
5240 Odense NØ

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - fredag 8:00-12:00

Digital post

Plejebolig

Vi anbefaler altid, at du snakker med den medarbejder, du kender/som kommer i dit hjem, før du ansøger om en plejebolig. Ved en sådan samtale vil vi drøfte, om der i dit tilfælde er andre muligheder end en plejebolig.


Valg af plejecenter 

Der er forskellige typer af plejeboliger fordelt over hele kommunen. Læs om de forskellige typer plejeboliger i Odense Kommune.

Vores plejecentre er forskellige, og de er målrettet forskellige borgere. Nogle plejecentre er f.eks. særligt velegnede til personer med demens, og andre er velegnede til personer med fysiske udfordringer. 

Opfylder du betingelserne for at komme på plejecenter, har du ret til frit at ønske, hvilket plejecenter du vil bo på. Det er vigtigt, at dine behov stemmer overens med plejecentrets rammer og personalets kompetencer. Du kan få vejledning herom i forbindelse med din ansøgning. 

Tildeling af plejebolig på plejecenter

Tildelingen af plejeboliger sker ikke efter anciennitet men efter en helhedsvurdering af, hvilken ansøger der har størst behov for en plejebolig.

Opdateret 10-12-2018

Ældre- og Handicapforvaltningen