Spring til indhold

OK-Aktiv

OK-Aktiv (tidligere Aktiviteter i Plejeboliger) tilbyder omsorgs- og aktivitetstilbud til beboerne på Odenses 21 kommunale plejecentre.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

OK-Aktiv

Vinnie Skovkjær 65 51 33 03

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

vh@odense.dk

 

OK-Aktiv består af ca. 20 medarbejdere samt personer i praktikforløb. De kommer på hvert plejecenter minimum to gange om ugen og laver aktiviteter sammen med beboerne. Det er bl.a. gymnastik, spil, sang/musik, gåture, udflugter, herreklubber m.m. Det er også individuelle aktiviteter, som f.eks. en lille snak, oplæsning mm.

OK-Aktiv arbejder rehabiliterende, og aktiviteterne planlægges derfor i samarbejder med beboerne ud fra deres ønsker og behov. Aktiviteterne skal gerne medvirke til at give beboerne et meningsfuldt hverdagsliv og sætte beboernes ressourcer i spil.

OK-Aktiv afholder løbende aktiviteter på tværs af plejecentrene, f.eks. musikfestival, motions- og venskabsdag, idrætsdag, nytårskur, herrefrokost, koncert mm.

Samarbejde med frivillige

OK-Aktiv arbejder samarbejder med de frivillige på plejecentrene, og de er et godt bindeled mellem plejecentrene og frivillige. Har du lyst til at være frivillig på et plejecenter, så kontakt os gerne.Ældre- og Handicapforvaltningen