Spring til indhold

Plejecentre

Hvis du ønsker at komme på plejecenter, skal du søge om en plejebolig. For at komme i betragtning skal du have stort behov for støtte, pleje hele døgnet.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

63 75 60 55

Boligkontoret

Vollsmose allé 24 (postkassen findes ved nr. 20)
5240 Odense NØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Plejebolig

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - fredag 10:00-12:00

Der er flere forskellige plejeboliger i Odense Kommune. Der er almindelige plejeboliger, særlige demensboliger og midlertidige pladser. I alle plejeboligerne er der mulighed for akut hjælp hele døgnet og nærhed af personale, der giver tryghed i dagligdagen. 

Ansøg om en plejebolig

  

 

Plejeboliger (på et plejecenter)

Der findes 1- og 2-rumsboliger med eget bad og toilet. De kan være indrettet som leve-bo-miljøer. Et leve-bo-miljø er et sted, hvor livet og aktiviteterne i størst muligt omfang svarer til en families hverdag. Beboerne kan tage aktivt del i dagligdagen samt opleve en genkendelig døgnrytme. Både beboere, pårørende og personale er en integreret del af livet i boenheden. Se en oversigt over alle plejecentre her.


Særlige demensboliger 

Der findes særlige demensboliger, der er indrettet som 1- eller 2-rumsboliger. Nogle ligger i forbindelse med et almindeligt plejecenter, andre er selvstændige demensplejecentre. Personer med demens tilbydes dog oftest en plads i et leve-bo-miljø på de øvrige plejecentre. 

 

Midlertidige pladser

Der findes midlertidige pladser til borgere, der i en periode har behov for pleje døgnet rundt, f.eks. pga. af akut opstået sygdom, kriser i forbindelse med ægtefælles dødsfald eller lignende. Et midlertidigt ophold kan også bruges til at forebygge indlæggelse eller være et midlertidigt pusterum efter udskrivelse fra sygehus, inden man vender tilbage til sit hjem.

 

Hjælp og støtte i en plejebolig

I alle plejeboligerne er der mulighed for akut hjælp hele døgnet og nærhed af personale, der giver tryghed i dagligdagen. Når du flytter ind, vil personalet her tage en snak med dig (og eventuelt dine pårørende) om dine behov for hjælp og støtte i hverdagen. I Odense Kommune har vi udarbejdet en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand. Her beskrives, hvordan vi arbejder, samt hvad og hvordan du kan forvente at få hjælp.

 

Tilsyn

Du kan læse om tilsyn for plejecentre her.

Ældre- og Handicapforvaltningen