Spring til indhold

Enkeltydelser til førtidspensionister

Er du blevet førtidspensionist efter 2003 og er i en vanskelig økonomisk situation, kan du her læse mere om hvordan du kan søge om økonmiske tilskud.

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge om økonomisk tilskud til en række udgifter (enkeltydelser). Det er en betingelse, at du ikke selv kan betale. Du skal søge, inden du påtager dig udgiften.

Du kan f.eks. søge om hjælp til: 
  • Enkeltudgifter (f.eks. depositum, flyttehjælp og huslejerestancer)
  • Sygebehandling (f.eks. tandbehandling, medicin og psykolog)
  • Samvær med børn (f.eks. transportudgifter)
  • Supplement til brøkpension

 

 
I vurderingen lægger vi vægt på
  • om udgiften er rimelig og nødvendig
  • om du kan betale hele eller en del af udgiften ud af indtægten eller formuen.
  • om udgiften eller en del af udgiften kan afholdes efter anden lovgivning
I forbindelse med oplysningsskemaet skal du være opmærksom på, at der skal vedlægges dokumentation for husstandens indtægter, fasteudgifter samt formue. Læs mere om dokumentationen på denne side.

 
Du skal udfylde ansøgningsskema og oplysningsskema og sende den nødvendige dokumentation for din aktuelle formue, indtægter, og løbende udgifter.Beskæftigelses- og Socialforvaltningen