Spring til indhold

Dokumentation til oplysningsskema

Når du søger om Personligt tillæg som folke- og/eller førtidspensionist, samt enkeltydelse som førtidspensionist, skal du sammen med oplysningsskema vedlægge dokumentation for de indtægter og udgifter, du anfører i oplysningsskemaet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
66 13 13 72

Tilskud til pensionister

Egeparken 2A
5240 Odense NØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Tilskud til pensionister

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Ons 9:30 - 15:00
Torsdag 9:30 - 17:00
Fredag 9:30 - 13:00

Onsdag d. 20. november åbner ekspeditionen hos Tilskud til Pensionister i Egeparken først kl. 12. 

Såfremt du har anført nogle af nedenstående udgifter eller indtægter i det vedlagte oplysningsskema, skal du aflevere dokumentation som følger:

Faste udgifter

 • Husleje - den seneste opkrævning
 • Varme - den seneste aconto opkrævning
 • El - den seneste aconto opkrævning
 • Vand - den seneste aconto opkrævning
 • Familieforsikring
 • Telefon
 • Medielicens
 • Udgifter til boliglån til nuværende bolig
 • Fagforening/A-kasse
 • Børnepasning
 • Børnebidrag
 • Udgifter til invalidebil eller lignende
 • Kopi af købekontrakt på afbetalingskøb

Dokumentationen for faste udgifter må gerne være betalingsoversigter fra Betalingsservice. Hvis du benytter netbank, er det vigtigt, at du udskriver underbilaget for at få de nødvendige oplysninger med.

Det skal fremgå af dokumentationen, hvad der betales for, hvilken periode betalingen dækker og udgiftens størrelse.

Indtægter

 • Udbetalingsmeddelelser
 • Lønsedler
 • Hvis der bor børn på adressen, skal du oplyse om og dokumentere børnenes eventuelle arbejdsindtægter.

Formue

 • Oplysninger om kontanter
 • Bankindestående - kontoudskrifter for alle konti
 • Værdi af bil, sommerhus, campingvogn m.v.
 • Værdi af aktier, obligationer og pantebreve

Hvis der bor andre personer på adressen er det vigtigt at oplyse om dette.


Ovenstående dokumentationskrav gælder i forbindelse med ansøgning afOpdateret 30-01-2018

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen