Spring til indhold

Oplysningsskema - økonomisk tilskud til førtidspensionister

Er du blevet førtidspensionist efter 2003 og er i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge om økonomiske tilskud. Du skal i den forbindelse udfylde dette oplysningsskema.

Kontaktinformation
66 13 13 72

Tilskud til pensionister

Egeparken 2A
5240 Odense NØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Tilskud til pensionister

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Tirs 10.00 - 14.00
Onsdag Lukket
Torsdag 12.00 - 16.00
Fredag 10.00 - 12.00

Til folke- og førtidspensionister: Information om midlertidigt lukket system

Udbetaling Danmark får nyt Pensionssystem, og systemet er derfor lukket i perioden 22. februar til 1. marts 2020 begge dage inklusive.
Det vil sige, at vi ikke har adgang til systemet i denne periode, hvilket betyder, at vi ikke kan se oplysninger omkring pensionsudbetalinger, helbredstillægsprocent, formueoplysninger, pensionsstatus med mere.

Derudover er Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning for folke- og førtidspension lukket midlertidigt i perioden mellem den 12. februar og starten af marts 2020. Du vil derfor ikke kunne benytte selvbetjeningsløsningen i den periode.  
Se yderligere på www.borger.dk/pension

 

 
 

Du kan få økonomisk hjælp i særlige tilfælde - også kaldet enkeltydelser. Odense Kommune yder tilskud til rimeligt begrundede enkeltudgifter, som du ikke kan betale eller dække på anden måde.

Du kan ikke få hjælp til løbende udgifter, og det er en forudsætning for hjælpen, at du er kommet ud for ændringer i dine forhold, som du ikke kunne forudse. Hjælpen kan ydes særskilt eller i forbindelse med løbende kontanthjælp.

Du skal udfylde:

  • Oplysningsskema - økonomisk tilskud til førtidspensionister 
  • Økonomisk tilskud til førtidspensionister

De udfyldte skemaer skal du sammen med den nødvendige dokumentation aflevere til Tilskud til pensionister, Egeparken 2A, 5240 Odense NØ

Hvis du vil maile skemaerne til os, skal de sammen med den nødvendige dokumentation, sendes til os via digital post. Du skal have NemID for, at kunne anvende digital post.

Pension og boligstøtte

Udbetaling Danmark udbetaler pension og boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser. 
Læs mere om pension og ansøg digitalt på borger.dk

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen