Oplysningsskema - økonomisk tilskud til førtidspensionister

Er du blevet førtidspensionist efter 2003 og er i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge om økonomiske tilskud. Du skal i den forbindelse udfylde dette oplysningsskema.

Kontaktinformation

Hjælp til selvbetjening

66 13 13 72

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - fredag 7.00-18.00

Digital post

Tilskud til pensionister

Du kan få økonomisk hjælp i særlige tilfælde - også kaldet enkeltydelser. Odense Kommune yder tilskud til rimeligt begrundede enkeltudgifter, som du ikke kan betale eller dække på anden måde.

Du kan ikke få hjælp til løbende udgifter, og det er en forudsætning for hjælpen, at du er kommet ud for ændringer i dine forhold, som du ikke kunne forudse. Hjælpen kan ydes særskilt eller i forbindelse med løbende kontanthjælp.

Du skal udfylde:

De udfyldte skemaer skal du sammen med den nødvendige dokumentation aflevere til Borgerservice.

Hvis du vil maile skemaerne til os, skal de sammen med den nødvendige dokumentation, sendes til os via digital post. Du skal have NemID for, at kunne anvende digital post.

 

Pension og boligstøtte

Udbetaling Danmark udbetaler pension og boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser. 
Læs mere om pension og ansøg digitalt på borger.dk

Opdateret 17-08-2017

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen