Spring til indhold

Udbetaling

Hvem udbetaler min førtidspension?.

Førtidspension udbetales månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension. Førtidspensionen skal være til disposition for dig den sidste bankdag i måneden. Du skal betale skat af din førtidspension.
Udbetaling af førtidspension foretages af Udbetaling Danmark 

Din førtidspension efter din død – efterlevelsespension

Førtidspensionen udbetales i op til tre måneder efter din død, hvis din ægtefælle eller samlever selv er folke- eller førtidspensionist. Det kaldes ’efterlevelsespension’ og I skal leve sammen lige før din død, hvis kommunen skal kunne udbetale din efterlevelsespension.
Læs mere om efterlevelsespension her.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen