Spring til indhold

Satser - førtidspension

Hvordan kan jeg beregne størrelsen på min førtidspension?.

Du kan via Pensionsguiden beregne størrelsen af din folkepension eller førtidspension. Beregningen er kun vejledende.

Førtidspensionen er højere, hvis du er enlig, end hvis du er gift eller samlevende. Det er ikke sikkert, at du kan få det fulde beløb. Det afhænger bl.a. af, om du har indtægter ved siden af pensionen, eller om din ægtefælle/samlever har indtægter.


Kan min førtidspension blive mindre på grund af andre indtægter?

Du vil få mindre i førtidspension, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indtægter fra fx arbejde eller arbejdsmarkedspensioner over en vis grænse. Der gælder forskellige regler alt efter, om du er enlig, om du er gift eller samlevende, og om din ægtefælle/samlever er pensionist.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen