Spring til indhold

ATP Livslang Pension, Supplerende Arbejdsmarkedspension og førtidspension

Indbetaler jeg til ATP Livslang Pension og Supplerende Arbejdsmarkedspension som førtidspensionist?

ATP Livslang Pension

Hvis du er førtidspensionist og tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, betaler du automatisk ATP-bidrag af din førtidspension.
Læs mere om ATP Livslang Pension her.

Supplerende Arbejdsmarkedspension

Du har mulighed for at betale til den Supplerende Arbejdsmarkedspension, hvis du er førtidspensionist. Den ekstra pensionsopsparing giver dig mere at leve af, når du går på folkepension.
Læs mere om supplerende arbejdsmarkedspension her.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen