Spring til indhold

Arbejde og førtidpension

Må jeg arbejde mens jeg får førtidspension.

Du må gerne arbejde når du får førtidspension, men din pensionsudbetaling kan stoppe i de perioder, hvor du arbejder i væsentligt omfang. Det kaldes, at pensionen gøres ’hvilende’ og betyder, at udbetalingen af din pension stopper i de perioder, hvor du arbejder. Hvis du er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, bør du kontakte kommunen inden påbegyndelse af arbejde. 

Kommunen kan gøre din pension hvilende, mens du har arbejde, hvis kommunen mener, at du i en periode kan forsørge dig selv ved arbejde. Du kan også selv bede kommunen om at få din pension gjort hvilende
Du kan altid kontakte kommunen og få genoptaget udbetalingen af din hvilende førtidspension, hvis det viser sig, at du alligevel ikke kan arbejde.

Du kan miste din førtidspension helt, hvis kommunen vurderer, at din arbejdsevne er væsentligt forbedret, så du kan forsørge dig selv vedvarende gennem et arbejde.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen