Spring til indhold

Hvordan får jeg førtidspension?

Odense Kommune kan tilkende dig førtidspension, hvis det vurderes, at du opfylder betingelserne. Med reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet fra 2013 er førtidspension sidste løsning.
.

Er du ikke forud for førtidspensionsreformen den 1. januar 2013 blevet tilkendt førtidspension, så skal du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension.

Her kan du læse om hvad et ressourceforløb og et rehabiliteringsteam er.

Når Odense Kommune vurderer, om du har ret til førtidspension, forbereder og udarbejder din sagsbehandler i samarbejde med dig den forberedende del af rehabiliteringsplan. Planen beskriver bl.a., hvad du kan i forhold til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet, hvor der kigges på en lang række forhold som fx:

  • dit helbred
  • din uddannelse
  • din erfaring fra arbejdsmarkedet
  • dit sociale netværk
  • dine ønsker til job

Når den forberedende del af rehabiliteringsplanen er lavet, foreligges den rehabiliteringsteamet, der vurderer om du kan tilkendes førtidspension eller om du skal deltage i et ressourceforløb.

Derudover skal du opfylde de generelle betingelser for at få tilkendt førtidspension. Det gør du normalt, hvis du er dansk statsborger og altid har boet i Danmark. Du kan have ret til førtidspension, fra du er fyldt 40 år, og indtil du når folkepensionsalderen. Hvis du er under 40 år, har du kun i ganske særlige tilfælde ret til førtidspension.
Her kan du læse om betingelser for folke- og førtidspension.
Du kan læse mere om reglerne for førtidspension på Borger.dk

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen