Spring til indhold

Førtidspension efter de nye og gamle regler

I 2003 kom der nye regler for førtidspension, derfor skelnes mellem førtidspension efter nye og gamle regler. Du er omfattet af de nye regler, hvis kommunen startede din sag om førtidspension efter den 1. januar 2003. .

Reformen fra 2003 medførte væsentlig større krav for dokumentation af nedsat arbejdsevne. Efter de gamle regler var det muligt at få tilkendt førtidspension, hvis man kunne dokumentere, at arbejdsevnen var nedsat med halvdelen. Hvis du er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, har du mulighed for at skifte over på den nye ordning.

Læs mere om omvalg her.


Du kan læse mere om reglerne for førtidspension på Borger.dk.

Reglerne for førtidspension efter 1. januar 2003

Du er omfattet af de nye regler om førtidspension, hvis Jobrehabiliteringscentret i Odense Kommune startede din sag om førtidspension efter den 1. januar 2003.

Du kan kun få førtidspension, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat. Du kan ikke få førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling eller revalidering, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller via et fleksjob.

Her kan du læse om betingelser for folke- og førtidspension.

Reglerne for førtidspension før 1. januar 2003

Den 1. januar 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Begyndte kommunen at behandle din førtidspensionssag før denne dato, er du omfattet af de gamle regler.

Som førtidspensionist på de gamle regler modtager du enten højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension:

  • Højeste førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb.
  • Mellemste førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg og invaliditetsbeløb.
  • Forhøjet almindelig førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb og ekstra tillægsydelse.
  • Almindelig førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg og ekstra tillægsydelse.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen