Spring til indhold

Førtidspension

Du kan kun få førtidspension, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat.

Du kan ikke få førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling, revalidering eller på andre måder, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller via et fleksjob

 

Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension. Førtidspension er med andre ord den sidste løsning. 

 

Førtidspension er en skattepligtig ydelse, som udbetales til dig, som ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat.

Reform af førtidspension og fleksjobområdet

Den 1. januar 2013 trådte en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft. Reformen medfører, at udsatte borgere får en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Rehabiliteringsteam og ressourceforløb målrettet den enkelte borger er kernen i den nye indsats. Samtidig bliver fleksjobordningen målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne. Læs mere om fleksjob her.

Læs mere om reformen på Førtidspensions- og fleksjobområdet samt hvad det betyder for dig her.

Offentlig Digital Postkasse - Du kan give andre adgang til din digitale postkasse

Det kan være nyttigt at give én eller flere personer adgang til din digitale post, både hvis du fx har brug for hjælp til at læse din digitale post i det daglige, men også hvis du fx er på ferie i udlandet og ikke har adgang til internettet, eller hvis du bliver syg og ikke er i stand til at læse posten selv.

Når du er tilmeldt Offentlig Digital Post, kan du give andre tilladelse til at læse og/eller redigere meddelelser, der er sendt til eller fra dig. Tilladelsen giver du ved at angive i Digital Postkasse, hvem der skal have læse- og/eller redigeringsadgang. Læs mere om digital post her.

Hvis pårørende eller lignende skal have adgang til at foretage sig andet end at læse ind/udgående digital post, skal der gives fuldmagt. Læs mere om fuldmagt her.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen