Spring til indhold

Spørgsmål og svar

Her finder du spørgsmål og svar vedrørende sygeplejekonflikten. Siden opdateres løbende. 

Hvornår starter konflikten?

Strejken i forbindelse med sygeplejekonflikten startede lørdag d. 19. juni, da et markant flertal af medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd stemte nej til mæglingsforslaget.

 

Hvornår slutter konflikten?

Konflikten slutter, når parterne er nået til enighed, eller når regeringen griber ind.

 

Hvor kan jeg som borger henvende mig, hvis jeg har spørgsmål til konflikten?

I forbindelse med konflikten kan borgere og pårørende henvende sig til Odense Kommunes konflikt-hotline på tlf. 63 75 60 10 alle hverdage i tidsrummet fra kl. 8.00 til 15.30. Ved akutte spørgsmål eller akut behov for hjælp uden for hotlines åbningstider kan du kontakte Odense kommune på telefon 66 13 13 72.

 

Hvem bliver ramt af konflikten?

Hjemmeplejen, plejecentre og Odense Kommunes sundhedsklinikker bliver ikke påvirket af konflikten. Områder, der er påvirket, er myndighedsområdet, forebyggende hjemmebesøg og Center for Sundhed og Forebyggelse.

Du kan forvente, at konflikten kan få betydning for visitation til plejeboliger samt øgede ventetider på bevilling af hjemmepleje og rengøring. Kommunens forebyggende sundhedstiltag i forhold til borgere med kroniske lidelser vil blive indstillet. Og du må som borger også forvente længere ventetid på telefonbetjening.

Ældre- og Handicapforvaltningen