Spring til indhold

Berørte enheder i Ældre- og Handicapforvaltningen

Enheder i Ældre- og Handicapforvaltningen, der bliver direkte berørte af sygeplejekonflikten

Myndighed

  • Indgangen
  • Fysisk Funktionsnedsættelse
  • Det specialiserede område
  • Vedvarende Sygdomsudvikling

 

Andre

  • Team forebyggelse (Opsøgende Ældre)
  • Forbyggende hjemmebesøg
  • Center for Sundhed og Forebyggelse

Ældre- og Handicapforvaltningen