Spring til indhold

Tilkøb af ekstraydelser i hjemmet

Hvis du får hjælp af Odense Kommune til personlig pleje eller til det praktiske derhjemme, har du nu mulighed for at tilkøbe ekstra hjælp i hjemmet.

Tilkøbsmuligheden gælder lige meget, om du bor i eget hus eller lejlighed, på plejecenter eller i botilbud/støttetilbud. Tilkøb af ekstra ydelser erstatter ikke de ydelser, du i forvejen får fra Odense Kommune, og som du er berettiget til. Det er således helt op til dig, om du vil købe ekstra hjælp i hjemmet hos Odense Kommune eller en anden leverandør.
Tilkøb af ekstra ydelser kan være fradragsberettiget. Kontakt SKAT for at høre mere om dette.

 

Hvilke ydelser kan du købe?

- Pudsning af indvendige vinduer
- Rengøring af køleskab (indvendig)
- Vask af gardiner
- Pudsning af sølvtøj
- Oppyntning til højtider
- Strygning
- Ledsagelse uden for hjemmet
- Rengøring af døre og låger
- Ekstra rengøring ud over det, du er berettiget til

 

Hvem leverer?

Det er Odense Kommunes to servicegrupper, der leverer de ydelser, du køber.

 

Hvornår leveres ydelserne?

De ydelser, du køber hos Odense Kommune, kan leveres alle hverdage mellem kl. 8.00-16.00. Når du bestiller en ydelse, aftaler du indhold og varighed af opgaven med servicelederen. Hvis du vil aflyse aftalen, skal det ske senest 48 timer før.

Hvad er timeprisen?

Odense Kommunes timepris er på 289,09 kr. i 2021 (NB. timeprisen er momsfritaget). Der faktureres for hver påbegyndte halve time. Du får altid tilsendt en faktura på det, du har købt.

 

Hvis du har lyst til at købe ekstra hjælp i hjemmet af Odense Kommune, kan du kontakte:

Susanne Krassel (Odense Nord)
Mail: slk@odense.dk
Tlf.: 65 51 38 61

 

Yvonne Lykke Rasmussen (Odense Syd)

Mail: ylr@odense.dk
Tlf.: 23 42 88 61

 

Mulighed for tilkøb af ekstra hjælp i hjemmet er et tre-årigt forsøg. Forsøget skal give kommuner og private leverandører mulighed for at konkurrere på mere lige vilkår og samtidig give dig flere valgmuligheder, hvad angår tilkøb af ekstra hjælp. Forsøget varer frem til udgangen af 2021.

Ældre- og Handicapforvaltningen