Spring til indhold

Vilkår for støvsugning

Vi hjælper dig gerne med at støvsuge, hvis du ikke selv kan klare opgaven længere. Støvsugning foregår primært med en selvkørende støvsuger

Henvender du dig til Odense Kommune for at søge om hjælp til støvsugning, vil du som oftest indledningsvis blive tilbudt træningsforløb på ca. 8 uger for at se, om vi kan hjælpe dig med at blive i stand at klare støvsugningen igen. 

Under træningsforløbet støvsuger vi sammen med dig. Lykkes det ikke at hjælpe dig til igen at kunne klare opgaven selv, så vil du få tilbudt hjælp fra kommunen.

Vi støvsuger med en selvkørende støvsuger

Som udgangspunkt bruger vi en selvkørende støvsuger, når vi skal hjælpe dig med at støvsuge. Det gør vi for at passe på vores medarbejdere.
Støvsugeren vil få en fast plads i dit hjem. Det betyder, at du også selv efter instruktion har mulighed for at bruge den ind imellem.

I ganske særlige tilfælde, hvor det af helbredsmæssige årsager ikke er forsvarligt at anvende en selvkørende støvsuger, vil vi bruge en almindelig støvsuger. Denne skal du selv stille til rådighed.

Ældre- og Handicapforvaltningen