Pensionistservice er lukket

Odense Byråd har 22/2 2017 besluttet at lukke Pensionistservice som en del af en stor omlægning af beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune.

Med udgangen af juni måned 2017 er pensionistservice lukket, og der vil derfor ikke blive udført opgaver, dvs. rengøring, haveservice og snerydning fra pensionistservice. Dette er beskrevet i det omdelte opsigelsesbrev.

 

Hvordan skal jeg få løst opgaverne, når ikke Pensionistservice hjælper mig?

De opgaver, som Pensionistservice udførte, vil ikke blive løst af Odense Kommune fremadrettet. Derfor er det en mulighed at få en privat leverandør til at løse opgaven. Du kan evt. kigge efter annoncer i fx Ugeavisen eller i ”En Venlig Hilsen” eller ved søgning på internettet.

Der er mange forskellige firmaer, som tilbyder hjælp til stort og småt – uden at vi kan eller må henvise til nogle specifikke.

 

Skal jeg som borger foretage mig noget i forbindelse med opsigelsen af mine aftaler med Pensionistservice?

Nej – vi sørger for at eventuel Betalingsaftale ophører automatisk. Den sidste rateopkrævning vil således blive opkrævet primo juni med betalingsfrist 1/7 2017.

 

Er der andre muligheder i Odense Kommune for hjælp til opgaverne fx i Ældre Handicapforvaltningen?

Nej, Ældre- og Handicapforvaltningen tilbyder ikke lignende service, som indtil nu har været tilbudt af Pensionistservice.

Opdateret 01-08-2017

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen