Spring til indhold

Kørselsordninger for ældre og seniorer

Odense Kommune yder hjælp og service i forbindelse med forskellige kørselsordninger for kommunens borgere

Du kan ansøge om visiteret kørsel eller befordring, hvis du f.eks. har brug for tilskud til lægekørsel, familiebesøg eller besøg på dagcentre i Odense.

Læs mere om mulighederne her under kørselsordninger.


Opdateret 22-02-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen