Oplysninger om private leverandører af pleje og praktisk bistand

Her kan du se, hvilke private leverandører du kan vælge imellem, hvis du har fået bevilget personlig pleje, praktisk bistand eller mad og ikke ønsker en kommunal leverandør.

Klik på en kategori og få en oversigt over kommunal og private leverandører:

 

Leverandører af praktisk bistand

 

Kommunal leverandør:  
Ældre- og Handicapforvaltningen
Ørbækvej 100
5250 Odense SØ
Tlf. 63 75 25 75
Mail: visitationskontoret.aehf@odense.dk
Kontaktperson: Angela Koldby

Private leverandører:
Berit's hjemmepleje
Kochsgade 31 A, st. 
5000 Odense C
Tlf. 93 39 88 88
Mail: tn@berits-hjemmepleje.dk
Kontaktperson: Tine Nielsen 
www.berits-hjemmepleje.dk

      
Kære Pleje
Havnegade 100 A
5000 Odense C

Tlf. 41 61 01 01

Mail: liselotte.s@kaerepleje.dk

Kontaktperson: Liselotte Stüker
www.kaerepleje.dk

 

Svane Pleje
Norgekaj 62, 1
5000 Odense C
Tlf. 87 70 60 00
Mail: odense@svaneservice.dk
Kontaktperson: Maria Dybmose
www.svanepleje.dk 

Danren Hjemmeservice ApS
Norgekaj 62
5000 Odense C
Tlf. 66 16 46 47
Mail: lmb@danrenhjemmeservice.dk
Kontaktperson: Lene Manhof Bloch
www.danrenhjemmeservice.dk

   

Flenco Rengøring ApS
Børstenbindervej 6
5230 Odense M
Tlf. 65 91 67 27
Mail: info@flenco.dk
Kontaktperson: Heidi Thorkildsen
www.flenco.dk
   
Fynsk Service – Cenema
Kildemosevej 19
5000 Odense C
Tlf. 60 21 38 34
Mail: fynskservice@mail.dk
Kontaktperson: Kristin Jensen
 
JJS Rent
Faaborgvej 2
5250 Odense SV
Tlf. 40 43 15 09
Mail: info@jjsrent.dk
Kontaktperson: Pernille Krohn
www.jjsrent.dk

   
Lokalcenter Rosengården
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
Tlf. 66 61 23 61
Mail: ordell@mail.dk
Kontaktperson: Karin Ordell
(OBS: Gælder kun for ældreboliger på Lokalcenter Rosengård)  
   
Skibhus Rengøring I/S
Annasholmsgade 19, st.
5000 Odense C
Tlf. 29 43 14 84
Mail: srv@c.dk
Kontaktperson: Palle Henriksen
www.s-r-v.dk

 

Leverandører af personlig pleje:

 

Kommunal leverandør:
Ældre- og Handicapforvaltningen
Ørbækvej 100
5250 Odense SØ
Tlf. 65 51 31 11
Mail: arko@odense.dk
Kontaktperson: Angela Koldby

Private leverandører:

Kære Pleje

Havnegade 100 A
5000 Odense C 
Tlf. 41 61 01 01
Mail: malene@kaerepleje.dk
Kontaktperson: Malene Hansen 
www.kaerepleje.dk

     
Svane Pleje
Norgekaj 62, 1
5000 Odense C
Tlf. 87 70 60 00
Mail: odense@svaneservice.dk
Kontaktperson: Maria Dybmose
www.svanepleje.dk 

 

Lokalcenter Rosengården
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
Tlf. 66 61 23 61
Mail: ordell@mail.dk
Kontaktperson: Karin Ordell
(OBS: Gælder kun for ældreboliger på Lokalcenter Rosengård)  

 

 

Leverandører af mad

 

Kommunal leverandør:
Byens Køkken

Teknikvej 4
5260 Odense S
Tlf. 63 75 78 30
Mail: byenskoekken@odense.dk
Kontaktperson: Jette Eggers
www.odense.dk/mad


Privat leverandør:
Det danske madhus
Vestergade 12, 1
7700 Thisted
Tlf. 96 19 90 09
Mail: detdanskemadhus@detdanskemadhus.dk
Kontaktperson: Henrik Sørensen
www.detdanskemadhus.dk

 

 

 

Opdateret 18-02-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen