Spring til indhold

Mimers Brønd

Mimers Brønd er et multietnisk værested for ældre med anden etnisk herkomst. Formålet er at bryde ensomhed, og støtte sundhedsfremme, forebyggelse og integration.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Mimers Brønd

Vollsmose Allé 14
5240 Odense NØ
30 94 27 57

Mimers Brønd er et åbent værested for alle, både mænd og kvinder. Det er primært målrettet ældre, men der er ingen aldersgrænse for, hvem der kan benytte tilbuddet. 

 

Mimers Brønd tilbyder aktiviteter, rådgivning socialt samvær

Mimers Brønd fokuserer på sundhedsfremmende såvel som sociale aktiviteter. Der tilbydes bl.a.:

  • Motionshold
  • Madlavning med fokus på sund kost, hjemlandets retter og fællesspisning
  • Kreative værkstedsaktiviteter. Sy f.eks. dit eget tøj eller reparer det gamle. 
  • Nada (akupunktur)
  • Massagestol 
  • Lysterapi
  • Åben café 

Mimers Brønd har åbent på hverdage fra kl. 10.00-14.00. Der er altid kaffe på kanden og mulighed for at møde en tosproget forebyggelseskonsulent og andre ældre, der taler samme sprog.

Minimere sproglige barrierer

Ældre med anden etnisk herkomst end dansk har ofte svært ved både at tale, læse og skrive dansk. Det er en hindring for at forstå og bruge det danske samfund og sundhedssystem. For at imødekomme denne problemstilling er der tosprogede medarbejdere ansat i Mimers Brønd, der står klar til at hjælpe med det, som borgerne har brug for. De oversætter breve og hjælper med at etablere nødvendige kontakter.

Medarbejderne i Mimers Brønd har en sundhedsfaglig baggrund og er tosprogede. Ud over dansk kan de tale syv forskellige sprog, nemlig: tyrkisk, arabisk, bosnisk, vietnamesisk, somalisk, iransk og dansk. Det tosprogede personale er en stor hjælp og fungerer som de ældres livline til det danske samfund. 

Forebyggede hjemmebesøg og værested – en dynamisk dou

Siden 2006 har Odense Kommune haft en ordning, hvor alle etniske ældre har fået besøg af tosprogede
ældrekonsulenter, der stammer fra Iran, Bosnien, Somalien, Vietnam, Tyrkiet eller arabisktalende lande. 

Medarbejderne i Mimers Brønd arbejder således både på værestedet og som tosprogede ældrekonsulenter, der tilbyder besøg hos de ældre, når de fylder 65.

Sammenkoblingen kalder vi ”den dynamiske duo”. Og det er en stor succes. Det betyder nemlig, at medarbejderne har et aktivitetstilbud at henvise til, når de bl.a. møder ensomme ældre med anden etnisk baggrund.

En del af VIVO

Mimers Brønd er geografisk placeret i VIVO - Odense Kommunes hus for sundhed, kultur og livsudfoldelse i Vollsmose. I VIVO er der ud over Mimers Brønd både bibliotek, sundhedscenter, kulturhus og sygeplejeklinik, og huset er åbent for frivillige aktiviteter.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen